Opname kantoren omgeving Amsterdam in 2011 weer verder omlaag

Vandaag werd bekend dat ook in 2011 de kantooropname in Groot Amsterdam achter is gebleven in vergelijking met de hoge niveaus aan het begin van deze eeuw. In 2011 werd er in de omgeving Groot Amsterdam 237.342 m2 aan kantoorruimte opgenomen. Ter vergelijking: In 2010 was de opname met in totaal 268.317 m2 ietsjes hoger.  Ondanks dat de opname vorig jaar lager lag dan in 2010, lag het aantal transacties in 2011 wel hoger dan het jaar daarvoor. In 2011 stond het aantal transacties in Groot Amsterdam namelijk op 129, terwijl er slechts 102 transacties waren geweest  in 2010. Ook al is er dus sprake van een stijging, toch ligt het aantal transacties sinds 2006 structureel laag. De gemiddelde transactiegrootte in 2011 bedroeg 1.832 m2 vergeleken met 2.162 m2 in 2010.

Met een leegstandspercentage van bijna 16,5% heeft Amsterdam relatief veel leegstaande kantoren in vergelijking met de rest van Nederland, waar de gemiddelde leegstand ongeveer 14% bedraagt. Toch is het leegstandspercentage van Amsterdam in vergelijking met eind 2010 vrijwel onveranderd gebleven en heeft de grote hoeveelheid leegstaande kantoren ook nauwelijks invloed op de nominale huurprijzen. deze zijn nagenoeg gelijk gebleven of er  is sprake van een lichte daling. Van de 6.846.000 m2 die nu in de omgeving van Amsterdam leeg staat, is er 1.130.000 m2 direct beschikbaar.

In 2011 is dus de opname van kantoorruimtes in Amsterdam afgenomen, en is tegelijkertijd het aanbod ervan toegenomen. Om te voorkomen dat de leegstand nog grotere maten aan zal nemen, moet de overheid (en dus de gemeente) met maatregelen komen. De inspanningen van de gemeente Amsterdam om de kantoorgebouwen een andere bestemming te geven, zijn nog veel te beperkt. Sinds 1 juli 2011 is er wel een leegstandsverordening in de gemeente Amsterdam actief, waarbij een bestuurlijke boete en een dwangsom kan worden opgelegd, maar dit zal geen effect hebben.

De gemeente Amsterdam, alsmede andere gemeenten waar veel leegstand te vinden is, zullen dus met oplossingen moeten komen willen ze de leegstand in hun gemeente beperken. In september 2010 stond er in De Gelderlander een interview met Hilde Remoy over de enorme leegstand van kantoren in Nederland.  Zij kwam tot de volgende oplossingen:

  1. Geen grond meer voor nieuwbouw: De uitbreiding van de kantorenmarkt moet een halt worden toegeroepen. Gemeenten hebben hier een essentiële rol in: zij zullen moeten stoppen met de uitgifte van grond. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want er blijft altijd vraag naar hoogwaardige kantoorruimte en naar verduurzaming van kantoorruimte. Bedrijven die toch nieuwbouw willen, moeten dan eerst een bestaand pand opkopen en vervolgens slopen;
  2. Transformatie: Remoy schat dat transformatie voor 40% van de structurele kantorenleegstand een uikomst kan bieden. Zo kunnen leegstaande kantoorpanden worden getransformeerd naar appartementen of studentenflats. Vooral de klassieke, monumentale panden zouden hiervoor in aanmerking komen. Dat er op dit moment nog niet zo gek veel getransformeerd wordt, heeft diverse redenen. Denk bijvoorbeeld aan milieuwetten, financiële redenen en juridische regels. Leegstaande bedrijventerreinen zijn ook lastig voor transformatie, wat dan moet het hele gebied aangepakt worden;
  3. Sloop: Hoe je het ook wendt of keert, er zijn simpelweg teveel kantoorpanden. Sloop van een gedeelte hiervan is dus noodzakelijk. Als (bij wijze van spreken) alle leegstaande kantoren getransformeerd worden naar bijvoorbeeld hotels, dan is de kans groot dat de leegstaande kantoorpanden leegstaande hotels worden. Dan is er nog steeds hetzelfde probleem, alleen is het dan verschoven;
  4. Niets doen: Een aantal panden voldoen aan alle eisen die door de verschillende partijen gesteld worden: ze zijn gevestigd op een gewilde locatie, voldoen aan alle duurzaamheidwensen en –eisen, zijn voorzien van alle gemakken, hebben de juiste afmetingen en zijn juridisch in orde. Sloop van dit soort panden is dan niet logisch, dus zal er simpelweg gewacht moeten worden op betere tijden.

Het interview met Hilde Remoy in De Gelderlander (2010) is hier te vinden.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s